“เทศกาลสงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทางสภ.พระแสงและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ที่มีสถิติการบาดเจ็บ และเสียชีวิตในทุกๆปีนั้น และในปีนี้ทาง สภ.พระแสง ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะไม่ให้มีการบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น จึงขอเชิญประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมใจกันสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย และเมาไม่ขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย โดยเริ่มวันที่ 11 เมษายน 2559 -17 เมษายน 2559 จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตามมาตการ 3ม 2ข 1ร 1ย. ด้วยความปรารถนาดี จากสถานีตำรวจภูธรพระแสง