เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 สภ.พระเเสง กำหนดให้มีกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ สภ.พระเเสงเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2559

Gallery

This gallery contains 6 photos.

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 สภ.พระเเสง กำ … Continue reading