ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.ฐิติวัชร์   สุฐิติวนิช
ผกก.สภ.พระเเสง

 สายงานป้องกันปราบปราม

 พ.ต.ท.ลือชัย    ทองสินธุ์
รอง ผกก.สภ.พระเเสง


               พ.ต.ท.ปรุฬห์ชัย  เหมกัง                  พ.ต.ท.ศิวนาถ  ลอดคูบอน
          สวป.สภ.พระแสง                                 สวป.สภ.พระแสง

 

สายงานสืบสวน

1. พ.ต.ท.วันชัย                 พุทธานุ           ตำแหน่ง    รอง ผกก.สส.สภ.พระแสง

2. พ.ต.ท.โกนิตย์              เกื้อสกุล           ตำแหน่ง     สว.สส.สภ.พระแสง

 

สายงานจราจร

1. พ.ต.ท.ลือชัย           ทองสินธุ์        ตำแหน่ง     รอง ผกก.ป.สภ.พระแสง

2. พ.ต.ท.ศิวนาถ          ลอดคูบอน    ตำแหน่ง      สวป.สภ.พระแสง

3. ร.ต.ท.มีศักดิ์             เทพบุรี         ตำแหน่ง     รอง สวป.สภ.พระแสง/หน.สายตรวจจราจร

 

สายงานสอบสวน

1. พ.ต.ท.ฤทธิชัย      ผุดประสิทธิกุล       ตำแหน่ง  รองผกก.(สอบสวน) สภ.พระแสง

2. พ.ต.ท.สุวัฒน์        ราชรักษ์                 ตำแหน่ง  สว.(สอบสวน) สภ.พระเเสง

3. พ.ต.ท.มงคล         มากขนอน               ตำแหน่ง  สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฯ (ช่วย)

4.ร.ต.อ.ภักดี     ทองทา                            ตำแหน่ง รองสว.(สอบสวน) สภ.พระเเสง

5.ร.ต.อ.สาคร     ขำนุ้ย                            ตำแหน่ง รองสว.(สอบสวน) สภ.พระเเสง

6.ร.ต.อ.สัมฤทธื์     รัตนรัตน์                     ตำแหน่ง รองสว.(สอบสวน) สภ.บางสวรรค์(ช่วย)

สายงานอำนวยการ

1. พ.ต.ท.สมชาย     ไทรบุญจันทร์         ตำแหน่ง สว.อก.สภ.พระแสง